Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Software pro analýzu biodiverzity PAST

Logo Matematická biologie

PAST

Sofware PAST (PAleontological STatistics) stažitený volně z folk.uio.no/ohammer/past/ je univerzálním statistickým nástrojem vyvinutým původně pro analýzu paleontologických dat (obr. 1.6).

Obr. 1.6: Software PAST

Z hlediska analýzy biodiverzity umožňuje:

  • výpočet indexů diverzity včetně bootstrapových odhadů jejich intervalů spolehlivosti,
  • testování indexů mezi společenstvy pomocí asympotamtického i bootstrapového výpočtu,
  • rarefakce,
  • matematické modely profilů společenstev,
  • širokou škálu vícerozměrných statistických analýz společenstev.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity