Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Software pro analýzu biodiverzity EstimateS

Logo Matematická biologie

EstimateS

Software EstimateS 8 je dostupný ke stažení po registraci na viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/EstimateSPages/AboutEstimateS.htm. Obsahuje následující biodiverzitní výpočty:

  • výpočet indexů diverzity včetně bootstrapových a jackknife odhadů jejich intervalů spolehlivosti,
  • rarefakce,
  • indexy podobnosti společenstev
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity