Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Na niku orientované modely druhové abundance Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí popsat a interpretovat simulační verzi modelu geometrické řady
  • umí popsat a interpretovat model předpokladu dominance
  • umí popsat a interpretovat model náhodné frakcionace
  • umí popsat a interpretovat Sugiharův model postupného dělení
  • umí popsat a interpretovat simulační verzi modelu zlomené hůlky - MacArthurova frakcionace
  • umí popsat a interpretovat model odmítnutí dominance - dominance decay
  • umí popsat a interpretovat model náhodného roztřídění - random assortment
  • umí popsat a interpretovat složený model - composite model
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity