Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity


Logo Matematická biologie

Úvod do analýzy diverzity

Tato kapitola má za cíl představit koncept diverzity z hlediska biologie i matematiky, různé pohledy na diverzitu z hlediska jejího výpočtu, ovlivňujících faktorů a interpretace; čtenář zároveň získá přehled o aplikaci konceptu diverzity v různých oblastech biologie a možnostech softwarové realizace jejích výpočtů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity