Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Metody hodnocení β-diverzity Vícerozměrné analýzy s přímou vazbou na analýzu biodiverzity Shluková analýza

Logo Matematická biologie

Shluková analyza

Přímo jsou pro analýzu biodiverzity využitelné shlukovací algoritmy pracující s libovolnou asociační maticí (hierarchické aglomerativní shlukování) nebo postavené na metrice řešící problém dvojí nepřítomnosti (hierachické divizivní shlukování TWINSPAN). Ostatní metody shlukování, jako je například algoritmus k-průměrů, které využívají euklidovské vzdálenosti, jsou použitelné pouze nepřímo, a to po převodu asociační matice do euklidovského prostoru.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity