Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Na niku orientované modely druhové abundance Náhodná frakcionace (random fraction)

Logo Matematická biologie

Náhodná frakcionace (random fraction)

Jde opět o model, který postupně rozkládá celkovou niku na části. Náhodnost procesu probíhá na dvou úrovních, nejprve je celková nika rozdělena na dvě části, z nich je dále náhodně jedna vybrána a náhodně rozdělena. V dalším kroku je některá z výsledných částí opět náhodně (uniformně) vybrána a rozdělena atd. Interpretace spočívá v příchodu nového druhu, který vstoupí do niky již přítomného druhu a vezme si z ní určitou část.

Nejprve je celková nika náhodně rozdělena na dvě části (rovnoměrné rozložení dělicích bodů k z intervalu (0,5;1)). Jedna z částí je náhodně vybrána pro další dělení a opět náhodně rozdělena. Vzniklé tři části jsou opět podrobeny náhodnému výběru a z nich vybraná část náhodně rozdělena. Každá z částí má stejnou pravděpodobnost být vybrána. Tento postup představuje situaci, kdy si nově příchozí druh náhodně vybere niku jiného druhu a obsadí její náhodně velkou část. Speciálními případy jsou předpoklad dominace, pro dělení se vždy vybere ta nejmenší část; a odmítnutí dominance, pro dělení se vybírá největší část (Obr. 7.3).

Obr. 7.3: Schéma frakcionace niky u modelu s náhodnou frakcionací (Random fraction)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity