Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Na niku orientované modely druhové abundance Předpoklad dominance (dominance preemption)

Logo Matematická biologie

Předpoklad dominance (dominance preemption)

V tomto modelu si druhy postupně okupují dominantní část (>0,5) ze zbývající části niky. Tento přístup zajišťuje dominanci druhu nad všemi ostatními následujícími druhy. V Tokeshiho originální verzi se předpokládá, že tato vyčerpaná část niky sahá náhodně od 0,5 do 1 a hodnot abundancí vypočítaných z geometrické řady dosahuje při = 0,75 (Obr. 1.1).

 

Obr. 4.1: Schéma frakcionace niky u modelu s předpokladem dominance (Dominance preemption)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity