Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Data pro analýzu biodiverzity Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  1. umí popsat problémy spjaté s korektním vzorkováním biodiverzity a jejich možný vliv na výsledné hodnocení
  2. umí popsat a aplikovat zásady pro ukládání dat pro analýzu biodiverzity
  3. ovládá přípravu a čištění dat pomocí nástrojů MS Excel
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity