Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Na niku orientované modely druhové abundance Geometrická řada

Logo Matematická biologie

Geometrická řada

Tento model je shodný s matematickým modelem geometrické řady, jde o jeden z modelů, který je popsán jak matematicky, tak modelem dělení niky.

Geometrické řady se využívá u druhově chudých společenstev nebo u společenstev v raném stadiu sukcese. Tento model je založen na předpokladu, že nejdominantnější druh obsadí určitou poměrnou část zdrojů, druhý stejnou poměrnou část zbytku atd.

První druh obsadí část () celkové niky, druhý druh část zbytku, třetí druh část  toho, co zbude po umístění prvního a druhého druhu, atd. Hodnota je shodná pro všechny druhy a její odchylky jsou dány pouze chybou vzorkování. Každý druh tak obsazuje větší část niky než všechny následující druhy dohromady (obr. 7.1).

Obr. 7.1: Schéma frakcionace niky u modelu geometrické řady

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity