Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Interakce taxonů a struktura společenstev v hodnocení diverzity Hodnocení kompetice, agregace a šíře niky Vnitrodruhová agregace

Logo Matematická biologie

Vnitrodruhová agregace

Vhodné měřítko pro tento druh problému vytvořil Ives.  Jde vlastně o měřítko poměrného nárůstu kompetitorů stejného druhu vzhledem k náhodnému rozložení. Výpočet probíhá podle vztahu

(1.1)

kde a jsou počet a rozptyl počtu jedinců druhu 1 v části niky (celková nika je rozdělena na částí). Pokud je hodnota , jde o náhodné rozložení, hodnota znamená 50% nárůst jedinců stejného druhu v segmentech niky oproti jejich náhodnému rozložení.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity