Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Interakce taxonů a struktura společenstev v hodnocení diverzity Možnosti frakcionace biologických společenstev a následná analýza biodiverzity získaných slož Frakcionace společenstva – taxonomická, funkční aj.

Logo Matematická biologie

Frakcionace společenstva – taxonomická, funkční aj.

K frakcionaci společenstva je možné přistoupit řadou různých způsobů (Obr. 9.1), přičemž expertní znalost vlastností daných taxonů je nezbytná. Zcela jinou stratifikaci budou mít například parazitární společenstva, jinou společenstva lišejníků a opět jinou společenstva makrozoobentosu.

Obr. 9.1: Možnosti frakcionace společenstev

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity