Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Interakce taxonů a struktura společenstev v hodnocení diverzity Hodnocení kompetice, agregace a šíře niky

Logo Matematická biologie

Hodnocení kompetice, agregace a šíře niky

Zajímavým měřítkem vlastností druhu souvisejícím s na niku orientovanými modely je „aggregovanost“ jedinců stejného druhu.  Zde dochází ke kombinaci vztahů jedinců různých druhů na obsazené lokalitě a velikostí prostoru zaujímaného druhem vzhledem k celkové nice.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity