Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Základní schémata statistické analýzy dat Predikce skupin Typy klasifikátorů

Logo Matematická biologie

Typy klasifikátorů

Klaisifkační pravidlo je tvořeno proměnnými a algoritmem, který použijeme. Klasifikátory/metody můžeme z pohledu aplikace zjednodušeně rozdělit do dvou skupin:

1. "Black-box" metody

Tyto metody pro klasifikaci často používají celý datový soubor použitý na trénování. Takto vytvořené pravidla obvykle nejsou jednoduše interpretovatelné a tím se stěžuje jejich použití v klinické praxi.

Patří sem např.

  • K-nejbližších sousedů
  • Support vector machines
  • Neuronové sítě ...

2. Metody vytvářející klasifikační pravidla

Tyto metody jsou více intuitivní a proto jednoduše použitelné v praxi. Dostáváme přímo skupinu důležitých parametrů, případně jasně interpretovatelné klasifikační pravidlo.

Patří sem např.

  • Regresní modely
  • Bayesovský klasifikátor
  • Fischerova diskriminační analýza
  • Klasifikační stromy / lesy (obr. 3)
  • Top Scoring Pairs (MTSP)...

Pro podrobnější studium jednotlivých metod doporučujeme pročíst skripta Analýza a klasifikace dat.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity