Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Úprava a normalizace dat cDNA mikročipů Normalizace cDNA mikročipů a vytvoření finální datové matice Normalizace mezi mikročipy

Logo Matematická biologie

Loess

Tuto metodu jsme si popsali v kapitole Normalizace v rámci mikročipu. U normalizace mezi čipy je loess regrese provedena cyklickým způsobem vždy mezi páry mikročipů až do konvergence. Znovu je možné vybrat podmnožinu genů, na kterých se má odhad loess křivky provést.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity