Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Úprava a normalizace dat oligonukleotidových mikročipů Normalizace a sumarizace

Logo Matematická biologie

Normalizace a sumarizace

Mnoho metod pro úpravy dat oligonukleotidových mikročipů představuje algoritmy, které provedou komplexní normalizaci a sumarizaci dat. V případě, že tyto metody poprvé představili některou z metod, odkazuje se pak na tuto metodu jménem algoritmu. To je příklad algoritmů MAS5.0, nebo RMA. Například RMA používá speciální korekci na pozadí PM hodnot, takže můžeme narazit na RMA metodu korekce pozadí, nicméně samotný RMA algoritmus provádí následnou kvantilovou normalizaci a sumarizaci sond pomocí Tukeyho dvouváhového odhadu, což jsou metody už známé. Pokusíme se tyto dvě úrovně v textu důrazně odlišovat.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity