Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Princip a rozdělení DNA mikročipů Příklady k procvičení

Logo Matematická biologie

Příklady k procvičení

1. Co je to spotování?

Řešení

Proces tvoření cDNA mikročipu - robotické umisťování předem připravených cDNA sond na mikročipové sklíčko v pravidelných rozestupech.

2. Jak se jmenuje mikročipová technologie, která slouží k detekci vazebných míst proteinů na DNA?

Řešení

Tato technologie se nazývá ChIP-on-chip.

3. Vyjmenujte tři základní rozdíly mezi cDNA mikročipem a oligonukletidovým mikročipem?

Řešení

  • délka sond: cDNA mikročipy mají sondy o délce 500-5000 bp, oligonukleotidové o délce 25 bp
  • typ výroby: cDNA čipy vznikají spotováním, oligonukleotidové (Affymetrix) in-situ syntézou
  • sonda vs sada sond: vzhledem ke krátké sekvenci sond u oligonukleotidových (Affymetrix) mikročipů je cílová sekvence reprezentována sadou sond (angl. probeset)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity