Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Úprava a normalizace dat cDNA mikročipů Normalizace cDNA mikročipů a vytvoření finální datové matice Normalizace v rámci mikročipu

Logo Matematická biologie

Normalizace na intenzitu pozadí

Jestli jsme se rozhodli provést normalizaci na signál pozadí, měl by tento krok následovat po normalizaci prostorových odchylek.

Jestliže předpokládáme, že efekt pozadí je aditivní, pak intenzity pozorovaného spotu jsou součty intenzity pozadí a skutečného signálu, takže nejjednodušší přístup k odhadnutí skutečného signálu (TS) je odečíst signál pozadí (BS) od pozorovaného signálu spotu (OS):

(3.3)

Signál pozadí se odhaduje různými metodami, principy, výhody a nevýhody jsme již diskutovali výše (viz výuková jednotka Princip a analýza obrazu DNA mikročipů, Kvantifikace signálu).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity