Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Úprava a normalizace dat cDNA mikročipů Normalizace cDNA mikročipů a vytvoření finální datové matice Normalizace mezi mikročipy

Logo Matematická biologie

Příklad

Pro vykreslení krabicových grafů u všech mikročipů použijeme znovu funkci maBoxplot:

> maBoxplot(swirl)

Provedeme normalizaci pomocí loess a následně škálovou normalizaci mezi čipy a znovu vykreslíme krabicové grafy.

> swirl.norm <- maNormMain(swirl)

> swirl.norm.scale = maNormScale(swirl.norm)

> maBoxplot(swirl.norm.scale)

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity