Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Současné výzvy a technologie genomiky a proteomiky Moderní technologie analýzy genomu a proteomu a jejich datové výstupy Hmotnostní spektrometrie

Logo Matematická biologie

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie je analytický nástroj, který se používá pro měření molekulární hmotnosti vzorku. V proteomice je používán pro analýzu proteinů, peptidů a oligonukleotidů, protože hmotnost peptidů a proteinů se liší v závislosti na jejich velikosti a typu. Tato technologie může být považována za vysokopokryvnou, jelikož přináší informace o stovkách/ tisících peptidů z každého vzorku.  

Hmotnostní spektrometrie ve skutečnosti spíše měří hmotnostní změnu poměru iontů tvořících molekuly než přímo molekulové hmotnosti.

Existují různé techniky, my se budeme zabývat metodami založenými na "time-of-flight".

Její princip je založen na oddělování ionizovaných molekul peptidů na základě hodnot poměru jejich hmotnosti k náboji (mass-to-charge (m/z) ratio).  Měří se čas, který nabité molekuly peptidů stráví přeletem ve vakuu až k detektoru. Tento čas se nazývá time-of-flight (TOF) a závisí právě na m/z - proto je specifický pro jednotlivé peptidy.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity