Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Úprava a normalizace dat cDNA mikročipů Normalizace cDNA mikročipů a vytvoření finální datové matice Normalizace v rámci mikročipu

Logo Matematická biologie

Normalizace v rámci mikročipu

Účelem kroku normalizace je odstranění nalezených systematických efektů pomocí různých metod transformace dat. Každý výsledek normalizace by měl být kontrolován za pomoci vizualizace intensit představených grafů před a po transformaci.

První transformací dat je již zmíněné aplikování logaritmu na základní intensity signálu (spotů i pozadí). Z pohledu biologické interpretace se nejvíce používá logaritmus o základě dva (hodnota 1 logaritmovaného poměru intensit pak znamená dvounásobně větší expresi), ale můžeme narazit i na logaritmus o základě 10, nebo přirozený logaritmus.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity