Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Úprava a normalizace dat cDNA mikročipů Normalizace cDNA mikročipů a vytvoření finální datové matice Normalizace mezi mikročipy

Logo Matematická biologie

Globální centrování

Nejjednodušší normalizací je znovu globální centrování mediánem nebo průměrem. V této normalizaci se vybere jeden referenční čip, a hodnoty ostatních mikročipů se upraví tak, aby měly stejný průměr jako intensity referenčního čipu. Průměr intensit referenčního čipu může být i ořezaný (nejčastěji bez horních a dolních 2%), nebo se normalizace může provést pouze ke zvolené referenční hodnotě.  Tento způsob však má stejné nevýhody jako v případě normalizace uvnitř čipu – nepočítá s nelineárními efekty, ani nesjednocuje škálu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity