Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Současné výzvy a technologie genomiky a proteomiky Moderní technologie analýzy genomu a proteomu a jejich datové výstupy 2D gelová elektroforéza

Logo Matematická biologie

2D gelová elektroforéza

Dvourozměrná gelová elektroforéza (2-DE) je technologie běžně používaná v molekulární biologii k analýze množství proteinů ve vzorku. Je založena na klasické elektroforéze, která se provádí odděleně ve dvou odlišných směrech. Cílem 2-DE je rozdělit proteiny podle jejich náboje a Ph napříč gelem.

Zvláštním typem 2-DE je 2-D Fluorescence Difference Gel Electrophoresis (DIGE). V tomto experimentu jsou proteiny nejprve označeny fluorescenčním barvivem. To umožňuje umístění na gelu proteinům z různých vzorků, které se liší různými fluorescenčními barvivy. Například na jednom gelu můžeme studovat tři různé vzorky, kde jeden odpovídá kontrolní skupině a zbylé dva odpovídají odlišně léčeným skupinám.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity