Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Úprava a normalizace dat oligonukleotidových mikročipů Normalizace a sumarizace Sumarizace

Logo Matematická biologie

Metody sumarizace v rámci jednoho mikročipu

Nejjednodušším druhem sumarizace je průměr, nebo medián logaritmů sond. Dalším často používaným je Tukeyho dvouváhový odhad, který se používá v algoritmu MAS5.0.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity