Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Analýza genových sad Nástroje pro analýzu genových sad Porovnání metod

Logo Matematická biologie

Porovnání metod

Metody dělící hranice versus metody celého seznamu:

U metod závislých na dělících hranicích je problém ten, že v případě, že povíme, že gen je pro nás významný už na 10% FDR, výsledek se změní. Dále ztrácíme informaci tím, že redukujeme p-hodnotu na binární proměnnou - významný gen/nevýznamný gen. Je rozdíl vědět, zda statisticky nevýznamné geny v naší množině jsou téměř signifikantní na hranici významnosti či vůbec ne. Navíc, p-hodnota je závislá na počtě vzorků a tedy pořadí může být lepší alternativa obzvlášě u experimentů s malým počtem vzorků.

Metody uzavřené versus kompetitivní:

Výsledky kompetitivních testů závisí na počtu testovaných genů (např. genů na mikročipovém sklíčku a předcházejícím filtrování). Na malém mikročipovém sklíčku, kde jsou změněny všechny geny, kompetitivní metoda nenajde žádné odlišně exprimované množiny genů. Kompetitivní testy dávají obecně méně významných genů než metody uzavřené.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity