Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Analýza obrazu (kvantifikace signálu) DNA mikročipů cDNA mikročipy

Logo Matematická biologie

cDNA mikročipy

Každé fluorescenční barvivo je excitováno podle odlišných UV vlnových délek, tato vlastnost umožňuje porovnávat dva vzorky na stejném mikročipovém sklíčku. Toho se využívá u dvoukanálových cDNA mikročipů (viz obrázek 3.1). Zde je DNA jednoho vzorku označena jedním fluorescenčním barvivem (např. Cy3, zelená barva), DNA druhého vzorku je označena jiným fluorescenčním barvivem (např. Cy5, červená barva). Oba vzorky jsou pak hybridizovány na mikročipovém sklíčku, kde se kompetitivně vážou na sondách s komplementárními sekvencemi. Skener zachytí obrázek pro každý kanál (fluorescenční barvivo) individuálně a dva obrázky jsou později v procesu analýzy obrazu sloučeny dohromady.

Obr.3.1: Princip dvoukanálové fluorescence využíván u cDNA mikročipů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity