Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Současné výzvy a technologie genomiky a proteomiky Moderní technologie analýzy genomu a proteomu a jejich datové výstupy Shrnutí

Logo Matematická biologie

Shrnutí

Nakonec si pro orientaci shrňme jednotlivé technologie podle jejich použití:

 • Analýza genomu (od nukleotidových sekvencí po plně anotovaný genom)
  • Analýza struktury genomu – DNA sekvenace, Chip-seq, RNA-seq
  • Analýza genové exprese – Microarrays, SAGE, MPSS, Expressed sequence tags (ESTs)
  • Porovnávací genomika – aCGH arraye, SNP polymorfismy,  mikročipy alternativního sestřihu, fingerprinting
  • Regulace genomu – CHip-on-chip
 • Analýza proteomu (od hmostnostních spekter – přes komplexní struktury proteinových shluků  - po analýzu proteinové funkce)
  • Analýza struktury: Proteinová sekvenace
  • Analýza exprese: Hmotnostní spektrometrie, Proteinové mikročipy, 2D gelová elektroforéza
  • Analýza funkce: Modelování makromolekulárních systémů – odvozování vlastností z atomových interakcí
 • Modelování komplexních systémů – proteinové interakce, buněčné dráhy, regulační a metabolické sítě...

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity