Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Úprava a normalizace dat cDNA mikročipů Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná specifické, na technologii závislé zdroje nežádoucího technického šumu v datech DNA mikročipů,   
  • pomocí grafických nástrojů a statistických metod identifikuje přítomnost a zdroj tohoto šumu v datech,  
  • aplikuje statistické metody používané pro odstranění nežádoucího šumu,
  • provede transformaci zdrojových dat (normalizaci),
  • standardizuje měření mezi jednotlivými datovými soubory,   
  • pracuje v SW prostředí R a Bioconductor pro úpravy a analýzu genomických a proteomických dat,
  • aplikuje vybrané balíky R a Bioconductor a jejich funkce pro úpravu dat,
  • vytvoří finální datový soubor pro další analýzy.    
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity