Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Současné výzvy a technologie genomiky a proteomiky Příklady k procvičení

Logo Matematická biologie

Příklady k procvičení

1. Co je hlavním principem mikročipu?

Řešení

Hlavním principem je fixace označených molekul na pevný povrch do tisíců drobných oblastí nazývaných spoty.

2. Na co slouží hmotnostní spektrometrie a jaký je její princip?

Řešení

Hmotnostní spektrometrie se používá pro měření molekulární hmotnosti vzorku. V proteomice je používána pro analýzu proteinů, peptidů a oligonukleotidů. Princip je založen na oddělování ionizovaných molekul peptidů na základě hodnot poměru jejich hmotnosti k náboji (mass-to-charge (m/z) ratio)

3. K čemu slouží referenční vzorek?

Řešení

Jsou nejdůležitější nástroj k odstranění šumu a kalibraci naměřených hodnot vzorku.

4. V této kapitole jsme si definovali pojmy základní datová matice a finální datová matice - jaký je mezi nimi rozdíl?

Řešení

Základní datová matice je kvantifikovaný výstup jednoho měření obsahující informace náležící danému přístroji a kvantifikované hodnoty měřeného vzorku (vzorků) a někdy také indikátorové hodnoty kvality měření. Finální datová matice vzniká extrakcí informace o kvantitě sledovaných molekul z několika základních datových matic představujících různé vzorky a je formátu Ynxp, kde n je počet vzorků a p počet sledovaných molekul (genů, proteinů).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity