Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza genomických a proteomických dat Úprava a normalizace dat cDNA mikročipů Normalizace cDNA mikročipů a vytvoření finální datové matice Normalizace v rámci mikročipu

Logo Matematická biologie

Prostorová normalizace

Odstraňování systematických odchylek má svůj postup. Nejprve ze všeho bychom se měli zaměřit na úpravu prostorových odchylek. Kdybychom provedli normalizaci na efekt barviva před prostorovou normalizací, mohly by prostorové efekty vážně zkreslit efekty barviv, a to by mohlo vést k nesrovnalostem. V případě, že vidíme print-tip efekt, můžeme zkusit normalizaci centrováním mediánem v každém z print-tipů, v ostatních případech normalizace pomocí loess.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity