Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Úvod do genetických algoritmů (GA) Základní pojmy genetických algoritmů Operátor selekce

Logo Matematická biologie

Ruletová selekce

Pravděpodobnost výběru -tého jedince pro další rozmnožování z populace o jedincích je

(8)

každý jedinec tak získává na pomyslné ruletě tak velký úsek, jako odpovídá velikosti hodnoty jeho funkce vhodnosti.

Očekávaná hodnota výběru (očekávaný počet výběrů -tého jedince v dané populaci) jedince je rovna podílu kvality, vhodnosti daného jedince vůči průměrnému jedinci v populaci (aritmetickému průměru)

(9)

Očekávaná hodnota výběru jedince je úměrná jeho kvalitám vyjádřeným funkcí vhodnosti vůči zbytku populace. Tento algoritmus při výběru jedinců od začátku silně preferuje elitnější jedince. Algoritmus rychle konverguje k řešení, ale preferováním elitních jedinců může algoritmus současně během své „přímé“ cesty prostorem možných řešení uváznout v lokálním minimu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity