Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Úvod do genetických algoritmů (GA) Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • rozumí základním pojmům jako jedinec, populace, účelová funkce, fitness jedince,
  • chápe operace používané při realizaci genetických algoritmů - selekce, křížení, mutace,
  • je seznámen s vybranými selekčními metodami a je schopný je navzájem porovnat,
  • chápe souvislost GA s algoritmy používanými v NN.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity