Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Soutěživé sítě Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

[1] Šíma, J., Neruda, R.: Teoretické otázky neuronových sítí. MATFYZPRESS, 1996, ISBN 80-85863-18-9.

[2] Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUT v Brně, VUTIUM, 2002. ISBN 80-214-1558-4.

[3] Volná, E.: Neuronové sítě 1. Skripta Ostravská universita v Ostravě, Ostrava, 2008.

[4] V. Kvasnička, L. Beňušková, J. Pospíchal, I. Farkaš, P. Tiňo, and A. Kráľ.: Úvod do teórie neurónových sietí. IRIS, Bratislava, 1997, ISBN 80-88778-30-1.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity