Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Sítě se vzájemnými vazbami


Logo Matematická biologie

Sítě se vzájemnými vazbami

Následující text je součástí učebních textů předmětu Umělá inteligence a je určen hlavně pro studenty Matematické biologie. Tato kapitola se zabývá konceptem neuronových sítí se vzájemnými vazbami, nazývanými také sítěmi asociativními. Topologie těchto sítí je významně odlišná od dopředných neuronových sítí, biologická analogie chování těchto sítí nejvíce odpovídá vybavování si zapamatovaných vzorů a řešení optimalizačních úloh.  Podrobněji je rozebrán základní teoretický model Hopfieldovy sítě.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity