Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Neuronové sítě - Perceptrony Vícevrstvý perceptron Organizační a aktivní dynamika

Logo Matematická biologie

Organizační a aktivní dynamika

Obecná organizační dynamika vícevrstvého perceptronu je uvedena na následujícím obrázku.

Obr. 7. Organizační dynamika vícevrstvého perceptronu

Oproti perceptronu jednovrstvému byla topologie sítě rozšířena mimo vrstvu vstupní a výstupní o minimálně jednu, tzv. skrytou vrstvu. Platí, že jednotlivé neurony sousedních vrstev mezi sebou mají úplné propojení, neurony v rámci jedné vrstvy propojeny nejsou. Počet neuronů ve skrytých vrstvách může být různý, volí se dle charakteru řešené úlohy obvykle v rozmezí mezi počtem vstupních a výstupních neuronů.

Vstupní i výstupní vrstva jsou definovány shodně, jako v případě jednovrstvého perceptronu, proto v režimu aktivní dynamiky realizuje síť v závislosti na charakteru výstupních aktivačních funkcí neuronů výstupní vrstvy opět zobrazení z Na výpočtu výstupních hodnot se ale podílejí i neurony skrytých vrstev.

Aktivní dynamika vícevrstvého perceptronu probíhá v jednotlivých taktovaných diskrétních časových krocích (), kdy jsou vždy paralelně a lokálně počítány výstupy -tých neuronů ve vrstvě () opět dle vztahu

(3)

Pouze s tím rozdílem, že zde má význam nejen rozměru vstupního vektoru (počtu neuronů vstupní vrstvy), jako v případě jednovrstvého perceptronu, ale obecněji pro -tou vrstvu vyjadřuje počet neuronů v předcházející, () vrstvě.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity