Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Expertní systémy Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

 • rozumí základním pojmům jako:
  • expertní systém,
  • pravidlové a nepravidlové expertní systémy,
  • dopředné a zpětné řetězení v ES,
 • má osvojenou inferenci v ES pomocí výrokové logiky a modus ponens,
 • je seznámen a rozumí metodám nakládání s neurčitostí v ES pomocí
  • Bayesovské podmíněné pravděpodobnosti,
  • faktorů určitosti,
  • fuzzy logiky.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity