Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Neuronové sítě - Perceptrony Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • je seznámen se základními pojmy dopředných neuronových sítí, principy adaptační, aktivní a organizační dynamiky sítě,
  • umí definovat organizační dynamiku jedno a vícevrstvých perceptronů (MLP),
  • umí zobecnit poznatky z předchozí kapitoly na vyjádření klasifikačních možností jednovrstvého perceptronu,
  • dokáže odvodit klasifikační možnosti vícevrstvých perceptronů ve 2D prostoru a demonstrovat jejich klasifikační možnosti pomocí realizace XOR vícevrstvým perceptronem,
  • chápe důsledek Kolmogorovy věty pro MLP,
  • rozumí adaptační dynamice MLP a umí vysvětlit formální matematické vyjádření algoritmu backpropagation, dokáže popsat význam jeho jednotlivých parametrů,
  • zná aplikační oblasti pro MLP.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity