Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Soutěživé sítě


Logo Matematická biologie

Soutěživé sítě

Následující text je součástí učebních textů předmětu Umělá inteligence a je určen hlavně pro studenty Matematické biologie. Tato kapitola se zabývá soutěživými sítěmi, pro které je typická existence soutěživé, vzájemně propojené vrstvy neuronů. Neurony této sítě jsou aktivovány přiložením vstupu a v ustáleném stavu po vzájemné kompetici vítězí zpravidla jeden “nejsilnější” z nich. Podrobněji bude rozebrán model samoorganizující se Kohonenovy mapy.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity