Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Sítě se vzájemnými vazbami Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • je seznámen s principem asociativních neuronových,
  • rozumí organizační a aktivní dynamice Hopfieldovy síťě,
  • chápe zavedení pojmů stav, energie a atraktory Hopfieldovy sítě,
  • umí nastavit atraktory sítě nerovnostmi včetně postupů zabránění falešným atraktorům,
  • chápe odlišnost stochastického neuronu od jeho deterministické varianta popsat Boltzmanův stroj jako stochastické rozšíření Hopfieldovy sítě,
  • chápe základní princip heteroasociativních sítí na příkladu obousměrné asociativní paměti.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity