Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Soutěživé sítě Jednoduchá soutěživá síť MAXNET

Logo Matematická biologie

Jednoduchá soutěživá síť MAXNET

Základní koncept soutěživých sítí si osvětlíme na příkladu nejjednodušší sítě, sítě pro výběr maxima, MAXNET. Základní součástí této sítě je tzv. soutěživá vrstva, ve které jsou jednotlivé, vzájemně propojené neurony buzeny vstupním signálem  - přiloženým vstupním klasifikovaným vektorem. V další fázi, která probíhá už v jednotlivých diskrétních časových krocích k, je vždy rekurentně a synchronně aktualizován stav celé vrstvy. V ustáleném stavu sítě je nakonec aktivní (má nenulový výstup) pouze jeden neuron z této kompetiční vrstvy. Tento vítězný neuron představuje reprezentanta shluku přiřazeného k předloženému vstupu. V případě sítě MAXNET je vítězem vždy neuron s nejvyšší počáteční hodnotou vstupu, vzhledem k rovnosti vah mezi neurony soutěživé vrstvy tedy neuron s nejvyšším vnitřním potenciálem v kroku 0. Tato soutěživá vrstva tedy odpovídá bloku pro výběr maxima. Existence soutěživé vrstvy je typickým znakem všech soutěživých sítí.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity