Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Neuronové sítě - jednotlivý neuron Klasifikační schopnosti jednotlivého neuronu

Logo Matematická biologie

Klasifikační schopnosti jednotlivého neuronu

V rámci popisu adaptační a aktivní dynamiky jednotlivého neuronu s binárním výstupem jsme konstatovali, že vektor vah neuronu tvoří normálový vektor nadroviny. Jednotlivý neuron je tedy schopen klasifikovat vstupní vektory do dvou tříd. V následujících odstavcích si na modelu logických funkcí představíme klasifikační schopnosti a omezení jednotlivého neuronu. Budeme předpokládat neuron se dvěma binárními vstupy jedním binárním výstupem a prahem rovným

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity