Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Sítě se vzájemnými vazbami Hopfieldova síť Organizační dynamika

Logo Matematická biologie

Organizační dynamika

Topologii Hopfieldovy sítě tvoří pevné uspořádání neuronů dle obrázku Sítě se vzájemnými vazbami 1. Neurony jsou propojeny obousměrnými vazbami každý s každým, každý -tý neuron má tedy na své vstupy přivedeny výstupy všech ostatních -tých neuronů.  Pro váhy předpokládejme, že jsou symetrické

(1)

a

(2)

Opět předpokládejme, že výstup neuronu je zde reprezentován vnitřním stavem neuronu, jak si ukážeme dále. V Hopfieldově síti bývají použity zpravidla neurony s binární či bipolární charakteristikou. Každý neuron obsahuje explicitně vyjádřený práh. Počáteční nastavení stavu neuronu po přiložení vstupu je možné provést jednorázovým nastavením stavu neuronu. Je dobré si uvědomit, že v základním modelu Hopfieldovy sítě bez skrytých uzlů platí, že počet prvků vstupního vektoru   je roven počtu vzorků výstupního vektoru a ten je roven počtu neuronů v síti

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity