Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Neuronové sítě - Perceptrony Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

[1] Šíma, J., Neruda, R.: Teoretické otázky neuronových sítí. MATFYZPRESS, 1996, ISBN 80-85863-18-9.

[2] Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUT v Brně, VUTIUM, 2002. ISBN 80-214-1558-4.

[3] Kůrková V.: Kolmogorov's theorem and multilayer neural network. Neural Networks, Volume 5, Issue 3, Pages 501-506, 1992

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity