Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Úvod do genetických algoritmů (GA) Základní pojmy genetických algoritmů Operátor selekce

Logo Matematická biologie

Další typy selekce

Předcházející metody selekce předpokládaly, že je vždy v každé nové generaci vytvořena populace nová a rodičovská populace zaniká. Nemusí tomu tak ale být vždy. Zmiňme stručně alespoň některé z dalších metod. Metoda turnajového výběru má více variant, například náhodně vybereme dva jedince a lepší z nich postoupí do reprodukce. Není tedy nutné vyhodnocovat a porovnávat charakteristiky všech jedinců současně. Další možností metody selekce je elitismus, který zachovává nejlepší jedince. Nejúspěšnější jedinci dané generace neumírají, ale jsou přeneseni spolu s potomky do generace následující. Jinou metodou selekce je ořezávání, kdy je populace rozdělena na dvě či více částí a do reprodukce postupují pouze jedinci z úspěšnější skupiny. Další alternativou je náhodný výběr, kdy jsou jedinci vybíráni naprosto náhodně.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity