Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Expertní systémy Komponenty expertních systémů

Logo Matematická biologie

Komponenty expertních systémů

Základní představa o expertním systému bez ohledu na jeho konkrétní implementaci je taková, že ES obsahuje bázi znalostí a vnitřní inferencí mechanismus, který provádí vlastní usuzování ES. ES jsou tedy předkládány proměnné vstupy, ES provede vlastní rozhodování a odpoví svými závěry – výstupy.

Obr. 1. Expertní systém.

Podrobněji lze v ES identifikovat mimo báze znalostí, kterou můžeme chápat jako databázi rozhodovacích pravidel a vlastního inferenčního mechanismu obvykle další specializované moduly:

  • pracovní paměť pro uložení aktuálních faktů,
  • modul pro získávání znalostí, který zajišťuje aktualizaci báze znalostí,
  • vysvětlovací modul, který dokáže uživateli zobrazit proces, kterým ES k závěrům došel,
  • uživatelské rozhraní pro interakci s uživatelem ES.
Obr. 2. Blokové schéma expertního systému.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity