Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Soutěživé sítě Jednoduchá soutěživá síť MAXNET Aktivní dynamika

Logo Matematická biologie

Aktivní dynamika

V procesu aktivní dynamiky jsou síti předkládány jednotlivé vstupy, vstupní vektory. Síť odpoví po realizaci výpočtu aktivací jediného neuronu ze soutěživé vrstvy, který představuje reprezentanta shluku. Vstup je tak zařazen do shluku představovaného vybraným reprezentantem. V případě sítě MAXNET se jedná o neuron, který byl po přiložení vstupu nejvíce buzen, tedy ten neuron s maximální hodnotou aktivační funkce. Jinak řečeno, je vybrán ten neuron, jehož váhy maximálně korelují s předkládaným vstupním vektorem.

Mějme opět síť z obrázku Soutěživé sítě 2 a vektory vstupních vah do neuronů a   a

Takto nastavená síť zvolí pro vstupy reprezentanta (), pro vstupy pak reprezentanta (). Ostatní vektory nebudou zařazeny do žádné z tříd, neboť nezvítězí žádný z neuronů (oba jsou buzeny stejně a soutěživá vrstva jejich vliv vzájemně vyruší, ()).

Je třeba poznamenat, že aktivní a adaptační dynamika nemusejí být v kategorii samorganizujících se sítí se vzájemnými vazbami vždy striktně oddělenými fázemi, ale vzhledem k samoučícímu se algoritmu sítí může adaptace probíhat teoreticky donekonečna, na základě stále nových předkládaných vstupů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity