Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Sítě se vzájemnými vazbami Obousměrná asociativní paměť Aktivní dynamika

Logo Matematická biologie

Aktivní dynamika

Aktivní dynamika sítě probíhá v jednotlivých diskrétních krocích. Síť funguje symetricky, tedy po předložení vektoru na vstupní vrstvu vypočtou neurony této vrstvy svoji odezvu (synchronně, v jednom kroku) a tento signál násobený vahami se rozšíří do neuronů protilehlé vrstvy, které opět synchronně vypočtou své výstupy a vytvoří tak výstupní vektor.

V dalším kroku se role vrstev otočí a vypočtený výstupní vektor je strukturou sítě opět šířen zpět na protilehlou, původně vstupní vrstvu. Toto vzájemné předávání signálů probíhá až do ustálení stavu sítě, kdy už se výstupy ani na jedné vrstvě sítě nemění. Po dosažení toho ustáleného stavu se na vstupní vrstvě nachází vektor z trénovací množiny, který nejvíce odpovídal předloženému vstupnímu vektoru a na výstupní vrstvě se pak nachází vektor, který byl v trénovací množině s tímto vzorem spojen.

Pro bipolární BAM lze její odezvu v ustáleném tvaru vyjádřit snadno dle vztahů

(21)
(22)

Například po předložení vstupu dostaneme při použití matice vah z předchozího odstavce

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity