Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Úvod Posouzení inteligence strojového algoritmu Turingův test

Logo Matematická biologie

Turingův test

Pro průkaz inteligence stroje či algoritmu byl definován tzv. Turingův test(TT). Navrhl jej významný britský matematik a zakladatel moderní informatiky Alan Mathison Turing (23. 6. 1912 – 7. 6. 1954) [http://cs.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing].  Mezi jeho nejznámější práce patří podíl na rozluštění kódu Enigma za druhé světové války, nebo teoretický koncept Turingova stroje, který patří mezi základní výpočetní informatické modely.

Turingův test je vlastně představován imitační hrou, kde ve dvou oddělených prostorách sedí lidský tazatel na jedné straně a lidský a umělý odpovídající na straně druhé, obrázek Úvod 1.

Obr. 1. Turingův test.

Prostory jsou odděleny. Tazatel pokládá otázky v přirozeném jazyce a zpoza plenty obdrží na svoji otázku opět v přirozeném jazyce odpověď. Pokud tazatel nedokáže rozlišit, zda odpověděl člověk, nebo stroj, splnil stroj Turingův test. Splnění Turingova testu je považováno za nutný důkaz slabé inteligence.  Není testem dokonalým, jak si ukážeme dále na argumentu „Čínského pokoje“. Přesto Loebnerova cena, která je určena prvnímu stroji, který splní Turingův test, nebyla dosud udělena. Stroj, splňující zcela Turingův test musí mít minimálně schopnost umět zpracovat přirozený jazyk, rozpoznávat pojmy, zapamatovat si fakta z již realizované konverzace, dokázat z těchto faktů usuzovat a generovat závěry, přizpůsobit se novým situacím a tématům. Což jistě není snadná úloha.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity