Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Neuronové sítě - jednotlivý neuron Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

 • je seznámen a rozumí analogii mezi umělými neuronovými sítěmi a jejich biologickou motivací, rozumí pojmům z topologie NN - neuron, vrstva, spoj,
 • umí parametricky definovat matematický model jednotlivého neuronu a definovat význam jednotlivých parametrů a typů přenosových funkcí neuronu,
 • rozumí aktivní dynamice neuronu a její geometrické interpretaci,umí ji matematicky formalizovat,
 • má osvojené základní pojmy a algoritmy adaptační dynamiky jednotlivého neuronu:
  • Hebbovo pravidlo,
  • delta pravidlo,
  • učení dle Widrowa,
  • trénovací a testovací množiny,
 • umí si sát do vztahu matematické logické funkce AND, OR, NOT a XOR s klasifikačními schopnostmi jednotlivého neuronu,
 • je schopen pomocí nastavení parametrů neuronu implementovat modelový návrh logických funkcí AND, OR, NOT
 • chápe klasifikační schopnosti jednotlivého neuronu se dvěma vstupy a binárním výstupem a jeho geometrickou interpretaci v rovině.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity