Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Úvod do genetických algoritmů (GA) Základní pojmy genetických algoritmů Operátor selekce

Logo Matematická biologie

Boltzmanův výběr

Boltzmanův výběr představuje analogii se simulovaným žíháním, se kterým jsme se setkali v Boltzmanově stroji. Pracuje s proměnnou nazývanou teplota Proměnná se mění v čase, respektive se mění v průběhu jednotlivých generací populací jedinců. V počátku je opět teplota nastavena jako vysoká a postupně klesá k nule.

Algoritmus se nechová při výběru jedinců pro rozmnožování čistě deterministicky, zpočátku se mohou s relativně vyšší pravděpodobností rozmnožovat i horší jedinci a až postupně se se snižující teplotou preferují stále silněji jedinci nejlepší. To umožňuje rozmnožit se i horším jedincům a v důsledku prověřit širší prostor řešení. Smysl algoritmu je stejný, jako v případě Boltzmanova stroje – tedy omezení pravděpodobnosti uváznutí v lokálním minimu a větší pravděpodobnost dosažení minima globálního, zde ve smyslu účelové funkce.

(14)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity