Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datUmělá inteligence Sítě se vzájemnými vazbami Obousměrná asociativní paměť Adaptační dynamika

Logo Matematická biologie

Adaptační dynamika

Předpokládejme bipolární realizaci neuronů, tedy neuronů s výstupy Nastavení vah sítě je realizováno na základě trénovací množiny, která je představována dvojicemi souvisejících párů vektorů a Maximální počet párů asociací, které si je schopna síť zapamatovat je

(18)

Váhy lze nastavit dle vztahu

(19)

který lze upravit na maticový zápis

(20)

Celá konfigurace sítě je tedy reprezentována maticí vah

Předpokládejme, že máme trénovací množinu složenou ze dvou párů.

Matici vah spočteme dle vztahu Sítě se vzájemnými vazbami (20) a dostaneme výslednou matici vah.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity